معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(د)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(د)

د
اسم تلفظ ریشه معنی
دارینا darina فارسی زرگر ، طلاساز ، مجازا ارزشمند و گرانبها
دالیا daliya فارسی نام گلی است
دامینه damine فارسی جاری و روان – همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آمده است
دایانا dayana فارسی زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
دریا darya فارسی ۱- (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ؛ ۲- (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند در زمینه‌های گوناگون؛ ۳- (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
دل آرا del-ara فارسی ۱- موجب آرامش و شادی دیگران؛ ۲- (در قدیم) محبوب، معشوق؛ ۳- (اَعلام) نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
دنا dena فارسی نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان کهگیلویه و بویر احمد
دیبا diba فارسی نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین
دلارام del-aram فارسی
آرام دل
دلبر
delbar فارسی
زیبا، جذاب، معشوق
دلناز delnaz فارسی موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(د)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا