معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ه)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ه)

ه
اسمتلفظریشهمعنی
هستیhastiفارسی
وجود، زندگی، زندگانی
هما
homaفارسی
پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد
همتاhamtaفارسینظیر، مانند
همیلاhemilaفارسینام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی,زن زیبا
هنگامهhengameفارسی
شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب
هوتساhotsaفارسیآتوسا، نام همسر گشتاسب
هیلاhilaفارسیپرنده ای شکاری کوچکتر از باز
هوتسhutsفارسی
به ضم ت ، آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و مادر خشایارشا

 

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ه)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد