جستجوی پیشرفته:


اسم دختر کردی

کوچیار

کوچیار : یارکوتاه قد(نگارش کردی  

کژال

کژال : غزال ، دختری با چشمان زیبا  

گلاویژ

گلاویژ : ستاره سهیل ، به کسر گاف  

گلاره

گلاره : مردمک چشم - به معنی هردو چشم هم بکار می رود  

گولی

گولی : یک گل(نگارش کردی  

مستوره

مستوره : پاکدامن پوشیده پارسا پنهان  

ماسا

ماسا : زیبا و درخشنده مثل ماه  

مانگ

مانگ : مانک، ماه  

مانک

مانک : مانگ، ماه  

نیان

نیان : رفیق -شریک زندگی  

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...