جستجوی پیشرفته:


نام دخترانه

بخشنده

بخشنده :    (صفت فاعلي از بخشيدن) آنكه چيزي را بي‌آنكه عوضي بخواهد مي‌بخشد؛ عطا كننده.اسم بخشنده در لغت نامه دهخدابخشنده. [ ب َ ش َ دَ / دِ ] (نف ) کسی که می بخشد و داد و دهش بسیار می کند. (ناظم الاطباء). ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

بتول

بتول :    (عربي) 1- كسي كه از دنيا منقطع شده است و به خدا پيوسته است؛ 2- زن بريده از دنيا براي خدا؛ 3- (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(ع).  اسم بتول در لغت نامه دهخدابتول. [ ب ُ ] (اِ) پر آمدن دل باشد از چیزی. ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

باهِره

باهِره :    (عربي) (مؤنث باهر)، باهر، درخشان، تابان. + ( باهر. 1- و 2-  اسم باهره در لغت نامه دهخداباهر. [ هَِ ] (ع اِ) رگی است در پوست سر تا یافوخ. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || (ص ) اسم فاعل و نعت ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

باوان

باوان :    (كردي) 1- خانه‌ي پدري؛ 2- جگر گوشه و عزيز.اسم باوان در لغت نامه دهخداباوان. (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش صومای شهرستان ارومیه. در 6 هزارگزی جنوب خاوری هشتیان. سکنه 297 تن. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4). باوان. (اِخ ) ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

بامی

بامی :    (اوستايي) 1- درخشان؛ 2- (اَعلام) 1) لقب شهر بلخ؛ 2) صفت شهر اوشيدر.اسم بامی در لغت نامه دهخدابامی. (اِخ ) نام شهر بلخ است. (ناظم الاطباء). لقب شهر بلخ است. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری ). لقب قدیمی شهر بلخ (از فرهنگ شعوری ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

بالی

بالی :    (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.  اسم بالی در لغت نامه دهخدابالی. (ع ص ) کهن. کهنه. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (فرهنگ نظام ). پوسیده. تباه شده. (یادداشت مؤلف ). مندرس. بال. (ناظم الاطباء). - ثوب بالی ؛ لباس ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

باقیه

باقیه :    (عربي) (مؤنث باقي)، 1- عمل صالح؛ 2- آن كه يا آنچه وجود دارد، موجود؛ 3- پاينده، پايدار  اسم باقیه در فرهنگ فارسیباقیه مونث باقی , باقیات و صالحات , عمل های نیک , کارهای خوب و آثار خوب که از انسان است ( اسم ) ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

باختر

باختر :    1- مغرب؛ 2- (در پهلوي) به معني ستاره است.  اسم باختر در لغت نامه دهخداباختر. [ ت َ ] (اِ) شمال. در اوستا بمعنی شمال است و اصل آن اباختر یعنی ماورأتر ، آنطرف تر. (فرهنگ شاهنامه ٔ رضازاده ٔ شفق ). در ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اَرزنده

اَرزنده :    (صفت فاعلي از ارزيدن) 1- داراي ارزش، ارزشمند، ارزمند، شايسته و لايق؛ 2- (به مجاز) محترم، با شخصيت، مورد احترام.اسم ارزنده در لغت نامه دهخداارزنده. [ اَ زَ دَ / دِ ] (نف ) که ارزد. دارای ارزش : اندر بن شوراب زبهر چه ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

ادیبه

ادیبه :    (عربي) (مؤنث اديب)، ( اديب. 1- ، 2- ، 3- ، 4- و5-اسم ادیبه در لغت نامه دهخداادیب. [ اَ ] (ع ص ) زیرک. || نگاهدارنده ٔ حدّ هر چیز. || فرهنگ ور. بافرهنگ. (مهذب الاسماء). فرهنگی. دانشمند. هنرمند. خداوند ادب. ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اِخلاص

اِخلاص :    (عربي) 1- دوستي خالص داشتن، خلوص نيت داشتن، عقيده داشتن، عقيده پاك داشتن، ارادت صادق داشتن؛ 2- (در تصوف) يك سره روي كردن و پرداختن به خداوند؛ 3- (اَعلام) سوره‌ي صد و دوازدهم از قرآن كريم داراي چهار آيه؛ 4- (در قديم) رها ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اختر

اختر :    1- (در نجوم) جرم فلكي، ستاره، كوكب، نجم؛ 2- (در گياهي) نام گل و گياهي است؛ 3- (در قديم) در باور قدما ستاره‌ي بخت و اقبال؛ 4- (در قديم) سرنوشت، بخت، طالع؛ 5- (در قديم) پرچم، عَلَم، درفش.  اسم اختر در لغت نامه ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اَحلام

اَحلام :    (عربي) 1- جمع حلم، بردباري‌ها، وقارها؛ 2- عقل‌ها؛ 3- جمع حليم، بردباران.اسم احلام در لغت نامه دهخدااحلام.[ اِ ] (ع مص ) احلام مراءة؛ فرزندان حلیم زادن زن. احلام. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حِلْم. بردباریها. سکون ها. وقارها. عقلها. || ج ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اِحسانه

اِحسانه :    (عربي ـ فارسي) (احسان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به احسان، ( احسان.  اسم احسانه در لغت نامه دهخدااحسان. [ اِ ] (ع مص ) خوبی.نیکی. صنیع. نیکوکاری. بخشش. بِرّ. ید. دست. ازداء.انعام. افضال. نیکی کردن. نیکوئی کردن : به دو سه بوسه رها ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اِحترام

اِحترام :    (عربي) 1- حرمت داشتن، محترم بودن؛ 2- حرمت، پاس، بزرگداشت؛ 3- رفتار و گفتاري كه نشان دهنده‌ي بزرگداشت و اهميت دادن به كسي يا چيزي است.  اسم احترام در لغت نامه دهخدااحترام. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) حرمت داشتن. (زوزنی ) ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...