اسم دختر


اسم پسر


اسامی جدید

مسيحا

مسيحا : 1- (= مسيح)، ( مسيح. 1) [در قرآن مجيد كلمه «مسيح» آمده و الحاق حرف «ا» در پايان كلمه مسيح از تصرف فارسي زبانان است كه بعضي گويند آن (الف) علامت تعظيم است].

مسيح

مسيح : (= عيسي) (اَعلام) 1) لقب حضرت عيسي(ع) كه به قولي به معني «دوست و بسيار پيمايش كننده‌ي زمين» است؛ [در قاموس كتاب مقدس آمده عيسي ملقب به مسيح است زيرا كه از براي خدمت به خدا معين و قرار داده شده است] + ...

مُسَيّب

مُسَيّب : (عربي) 1- رها كننده‌ي آب يا ستور كه به هر كجا خواهد رود؛ 2- آزاد كننده‌ي بنده؛ 3- (اَعلام) نام يكي از تابعين كه از سرداران اميرالمؤمنين علي(ع) بود.

مُسلِم

مُسلِم :  (عربي) 1- پيرو دين اسلام، مسلمان؛ 2- (اَعلام) 1) مسلم ابن عقيل ابن ابي‌طالب: [قرن اول هجری] پسرعموي امام حسين(ع) و فرستاده‌ي او به کوفه، که از مردم آنجا برای امام حسین(ع) بیعت گرفت. ابن زیاد والی او را دستگیر کرد و به ...

مسعودرضا

مسعودرضا : (عربی) از نام  های مرکب، ه مسعود و رضا.

مسعود

مسعود : (عربي) 1- مبارك، خجسته؛ 2- (در قديم) نيك بخت، سعادتمند؛ 3- (اَعلام) 1) نام سه تن از شاهان سلسله‌ي غزنوی. مسعود غزنوی: شاه [421-432 قمری]، که برادرش محمّد ابن محمود را زندانی کرد. در زمان او سلجوقیان به خراسان تاختند و طغرل او ...

مُستعان

مُستعان : (عربي) 1- (در قديم) آن كه از او ياري مي‌خواهند؛ 2- (به مجاز) از نام‌ها و صفات خداوند.

مَزيد

مَزيد :  (عربي) 1- افزوني، زيادي، بسياري، فراواني؛ 2- زياد شونده، زياد، افزون؛ 3- (به مجاز) باعث افزوني.

مَزدك

مَزدك : (اوستایی)(= مژدك) (اَعلام) مزدک: [قرن 6 میلادی] پسر بامداد است كه گويند از استخر فارس بود و آيين«دريست دين»، را كه قبلاً توسط زردشت بونده (بوندس) پسر خرگان پي افكنده شده بود رواج داد، و در زمان پادشاهی قباد [حدود 490 میلادی] دعوت ...

مَزدا

مَزدا :  (اوستایی) 1- به معني دانا ؛ 2- (در اديان) در آيين زرتشتي به خدا اطلاق مي‌گردد، اهورامزدا.