جستجوی پیشرفته:


اسم دختر ترکی

آی ترکی ماه

آی ترکی ماه : گلی زینتی به شکل زنگوله و قرمز رنگ، هر چیز کوچک و قیمتی که به عنوان گردنبند، گوشواره، دستبند می آویزند  

آیلا

آیلا : نور ماه و مهتاب- آیناز  

آیدا

آیدا : همچون ماه و مهتاب  

آلیش

آلیش : قابل اشتعال  

قیزبس

قیزبس : دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند  

گوهرتاش

گوهرتاش : گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر  

مهریماه

مهریماه : مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر سلطان سلیمان عثمانی و خرم سلطان، در ترکیه این نام را خورشید درون ماه نیز معنی می کنند اسامی دخترانه از م, نامهای دخترانه با م, اسم دختر از م, نام دختر با م  

ماشگانا

ماشگانا : مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.  

ماه خانم

ماه خانم : ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست  

ماه بی بی

ماه بی بی : ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است  

نارمیلا

نارمیلا : غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار  

محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...اسم دختر


اسم پسر