معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (َش)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (َش)

ش
اسمتلفظریشهمعنی
شاپورshapurفارسیشاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه
شاهرخshah rokhفارسیآن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پسر امیرتیمور پادشاه تیموری
شاهینshahinفارسیپرنده شکاری
شایاshayaفارسیسزاواراسم
شایانshayanفارسیسزاوار، شایسته، ممکن، مقدور
شروینshervinفارسیﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﯿﻮﺱ ﺑﺮادر اﻧﻮﺷﯿﺮواﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘﺎﻑ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﻧﺎﻡ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎﻟﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﻠﻢ و ﮔﯿﻼﻥ
شهرادshah radفارسیشاه بخشنده
شهرامshahramفارسینام یک پادشاه
شهردادshahrdadفارسی هدیه شهر
شهروزshahrozفارسیشاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد
شهریارshahriyarفارسیپادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
شهیادshahyadفارسیمرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره)
شهیارshahyarفارسییاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در قرن یازدهم یزگردی
شکیبshakibفارسیتحمل، بردباری، آرام و صبر
شیاناshiyanaفارسیپاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (َش)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد