جستجوی پیشرفته:


اسم پسر ترکی

آتمش

آتمش : عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی  

آتربان

آتربان : نگهبان آتش، پیشوای دینی  

آتلی

آتلی : سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار  

آراز

آراز : گویش ترکی رودخانه ارس  

آتاباللی

آتاباللی : یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام  

تیمور

تیمور : نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان  

سنجر

سنجر : نام یکی از پادشاهان سلجوقی  

بغرا

بغرا : نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت  

آتابای

آتابای : آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران  

ارتا

ارتا : راستی، درستی  

قلی

قلی : غلام،  بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی  

آنیل

آنیل : معروف، نامدار  

تورال

تورال : جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان  

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...