اسم پسر ترکی

امیرپاشا

اميرپاشا : (عربي ـ تركي) از نام‌هاي مركب، ( امير و پاشا.

امیربهادر

اميربهادر : (عربي ـ تركي) 1- پادشاه شجاع و دلاور، امير دلير، سردار شجاع؛ 2- (اعلام) لقب حسین پاشاخان قراباغی [1336 هجری] از دولتمردان دربار مظفرالدین شاه محمّدعلی شاه و از دشمنان سرسخت مشروطه.

امیراصلان

اميراصلان : (عربي ـ تركي) پادشاه چون شير، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شير.

امیرارسلان

اميرارسلان : (عربي ـ تركي) 1- (به مجاز) امير و پادشاه شجاع و دلير؛ 2- (اَعلام) امير ارسلان رومي پسر پادشاه روم و قهرمان داستان مشهور فارسي از نقیب الممالک، داستان سرای دربار ناصرالدین شاه.

الیار

اليار : (تركي ـ فارسي) يار و ياور ايل، دوست و رفيق ايل، يار شهر و ولايت، ياور خويشان.

اِلشن

اِلشن : (تركي) شادي ايل، حاكم، رهبر، حكمران يك منطقه.

اُکتای

اُكتاي :  (تركي) 1- (اَعلام) نام پسر چنگيز؛ 2- (در تركمني) نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش.

اَفشار

اَفشار : (تركي) 1- معاون و شريك؛ 2- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه شور (آوازِ افشاري)؛ 3- (اَعلام) 1) ایل بزرگی از غُزها، که همراه سلجوقیان به ایران آمدند و بعدها طایفه‌هاي مختلف آن در خراسان، آذربایجان (مراغه و ارومیه)، خمسه، خوزستان، فارس و ...

اَصلان

اَصلان : (تركي) (= اسلان) شير، شير بيشه.

اَرسلان

اَرسلان : (تركي) 1- شير، شير درنده، اسد؛  2- از نام‌هاي خاص تركي؛ 3- (به مجاز) مرد شجاع و دلير.

اسم دختر


اسم پسر