جستجوی پیشرفته:


اسم پسر ترکی

آتمش

آتمش : عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی  

آتربان

آتربان : نگهبان آتش، پیشوای دینی  

آتلی

آتلی : سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار  

آراز

آراز : گویش ترکی رودخانه ارس  

آدی گوزل

آدی گوزل : خوش نام ، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می شود  

شاهسون

شاهسون : شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران  

آتجان

آتجان : کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد  

اسم دختر


اسم پسر