جستجوی پیشرفته:


اسامی شاهنامه

اسامی شاهنامه – اسامی اصیل داخل شاهنامه – اسم شاهنامه ایرانی – نام های شاه نامه – اسم دخترانه و پسرانه شاهنامه – نام شاهنامه با از ح خ ع ف ث ص س یب ل ت د ز ط


فرهنگ نام های دختر و پسر ایرانی

فرهنگ نام های دختر و پسر ایرانی   ياداور شوم كه: اين اسامي اصيل بر گرفته از شاهنامه فردوسي ميباشدفرهنگ نام های ايرانی ============================= پسرها:آبتين=يکي از شخصيت هاي شاهنامه، پدر فريدون آتش =آتش نام= فرمانده لشگر بابک خرمدين، تزيين و آذين =آرايش آراد =نام فرشته اي آرام =ساکت آرتان =نام پدر زن داريوش کبير آرش =يکي ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اســـــــــــــــــــــامی شاهنـــــــــــــــــــــامه

اســـــــــــــــــــــامی شاهنـــــــــــــــــــــامه  پولاد = از سرداران ایران در روزگار کیقباد پیروز = از فرزندان کاوه ی آهنگر تاجبخش = رستم تاجور = ایرج تهمورس = پسر هوشنگ ، سومین پادشاه نخستین سلسله ی جهان تهمینه = دختر شاه سمنگان و مادر سهراب پسر رستم جاماسپ = وزیر و حکیم و رایزن گشتاسپ ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...