معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ن)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ن)

 

ن
اسم تلفظ ریشه معنی
نریمان nariman فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه
نورهان norhan فارسی تحفه، سوغات، ارمغان
نوشزاد nushzad فارسی ﺯادﻩ ﺟﺎوﯾﺪ، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﻫﻤﺴﺮ اﻧﻮﺷﯿﺮواﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
نوید navid فارسی مژده، خبرخوش
نیاسان niyasan فارسی شبیه به نیاکان ، مانند پدران ، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است
نیما nima فارسی نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم
نیکان nikan فارسی منسوب به نیک

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ن)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا