معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (گ)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (گ)

 

گ
اسمتلفظریشهمعنی
گودرزgudarzفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامه

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (گ)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد