معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ن)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ن)

 

ن
اسمتلفظریشهمعنی
نریمانnarimanفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه
نورهانnorhanفارسیتحفه، سوغات، ارمغان
نوشزادnushzadفارسیﺯادﻩ ﺟﺎوﯾﺪ، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﻫﻤﺴﺮ اﻧﻮﺷﯿﺮواﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
نویدnavidفارسیمژده، خبرخوش
نیاسانniyasanفارسیشبیه به نیاکان ، مانند پدران ، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است
نیماnimaفارسینام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم
نیکانnikanفارسیمنسوب به نیک

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ن)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد