معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ل)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ل)

ل
اسمتلفظریشهمعنی
لهراسبlohrasbفارسیلهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ل)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد