معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (م)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (م)

م
اسمتلفظریشهمعنی
ماتیارmatiyarفارسیمادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد مخفف مادر بعلاوه یار
مازیارmaziyarفارسیپسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد
ماکانmakanفارسی(در قدیم) آنچه بوده است؛ — (اَعلام) نام پسر کاکی از سران دیالمه [قرن ۳و ۴ هجری] که در آغاز نزد ابوالحسین ناصر در گرگان بسر می‌برد و از سران با نفوذ او بود و مدتی از جانب وی بر «تمیشه» حکومت می‌کرد.
مانیmaniفارسینام بنیانگذار آیین مانوی
ماهانmahanفارسیروشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
ماهیارmah yarفارسیدوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
منوچهرmanuchehrفارسیدر اوستا آن که از نژاد منوش است
مَهانmahanفارسیبزرگان
مهبدmahbodفارسیمهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است – از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
مهرانmehranفارسیمرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
مهرابmehrabفارسیدوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
مهرادmehradفارسیبخشنده بزرگ
مهربدmehrbodفارسیمرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف)
مهردادmehrdadفارسیداده خورشید
مهرسامmer samفارسیپسر خونگرم و مهربان ، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.
مهرشادmehr shadفارسیشادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور ،خورشید هدایت کننده
مهریادmehr yadفارسییادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد
مهریارmahriyarفارسییادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد
مهزیارmahziyarفارسیدوست و یار خورشید
مهنامmahnamفارسیدارای نام زیبا
مهندmohanadفارسیتکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون نون و دال ، نامی خراسانی
مهیادmah yadفارسییاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ، دارای چهره ای زیبا چون ماه
موتاmotaفارسینام یکی از سرداران دیلمی
مهرنوشmehrnushفارسی
شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
مهرزادmehrzadفارسیفرزند آفتاب
مهرکmehrakفارسیز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻯ ﺟﻬﺮﻡ در زﻣﺎﻥ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
مهیارmah yarفارسیماهیار
میلادmiladفارسیصورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی,شاگرد,دانش آموز
میلانmilanفارسینام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (م)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد