معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(س)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(س)

 

س
اسمتلفظریشهمعنی
ساتیاsatiyaفارسیاز نامهای باستانی
سارگلsar-golفارسیگل زرد
سارنیاsarniaفارسیخالص ، پاک ، منزه ، بانوی بی ریا ، دختر پاکدامن
ساریناSārināفارسیخالص،پاک
سارینهsarineفارسیهمانند سار (سار=نام پرنده) ، کوه کوچک
سالیsaliفارسیبی غم و سرخوش ، سالمند و دارای عمر طولانی ، نام روستایی حوالی خرم آباد
سامهsameفارسیسوگند، پیمان,پناهگاه
سامیناsaminaفارسییشوند مشابهت بعلاوه مینا ، مانند مینا ، نام گلی است
سانواSānovāفارسیدختر خوش سخن ، بانویی که شیرین حرف می زند
سانیاSāniyāفارسیدر گویش مازندران سایه روشن جنگل
سایاsayaفارسیسیمرغ، عنقا
سایانSāyānفارسیمنسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام روستایی در نزدیکی همدان
سایهsayeفارسیتاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در جایی ایجاد می شود ، تصویری از کسی یا چیزی که هنگام واقع شدن او یا آن در برابر نور ایجاد می شود ، حمایت، پناه
سباsabaفارسینام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است,شیفته و دلباخته شدن، اسیر شدن
ساویزsavizفارسیخوش خلق، نیکخو
ساویسsavisفارسی
گرانمایه و با ارزش
سوفراsufraفارسی
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز
سپیدهsepideفارسیروشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب
سپینودsepinudفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
ستارهsetareفارسیهر یک از اجسام نورانی آسمان که شبها از زمین به صورت نقطه های نورانی دیده می شوند ، بخت، اقبال ، نام مادر ابوعلی سینا دانشمند نامدار ایرانی
ستایشsetayeshفارسیسپاس حمد خداوند، ستودن، تعریف، تمجید شدن
ستودهsotudeفارسیستایش شده
سرمهsormeفارسیماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به کار می رود
سرناsernaفارسیبه ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن وسرور می نوازند
سرونازsar-venazفارسیدرختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت
سَروینsarvinفارسیشبیه سرو، مانند سرو
سمنsamanفارسیرازقی، یاسمن
سُنبُلsonbolفارسیگل خوشه ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگهای قرمز، آبی، سفید، و زرد
سودابهsudabeفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه کیانی
سوریsuriفارسیگل سرخ
سوزانsuzanفارسیسوزاننده
سوسنsusanفارسیگلی درشت و خوشه ای به رنگها و شکلهای مختلف
سوگندso(w)gəndفارسیقسم
سومیاsumiyaفارسیمحبوب، دوست داشتنی
سومیتاsomitaفارسیلطف و محبت، مهربانی
سیرانseyranفارسیسفر، گردش و تفریح
سیمینsiminفارسیساخته شده از نقره، نقره ای

 

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(س)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد