معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

 

ت
اسمتلفظریشهمعنی
تیردادtirdadفارسینام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی
تهمtahamفارسیقوی، نیرومند
تهمتنtahmtanفارسیدارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه
تورجturajفارسیﻧﺎﻡ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﯾﺪوﻥ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﯿﺸﺪادﻯ
تهمورثtahmursفارسیتهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد