معنی اسم شایان

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم شایان

شایان :    (اسم فاعل از شايستن)، ۱- شايسته، سزاوار، در خور؛ ۲- (به مجاز) بسيار، فراوان.

شایان

اسم شایان در لغت نامه دهخدا

شایان .
(نف ) صفت فاعلی از شایستن یا شاییدن .
بمعنی شاینده .
لایق وسزاوار و درخور.
(برهان قاطع).
لایق و سزاوار.
(فرهنگ جهانگیری ).
سزاوار.
(آنندراج ).
شایسته .
(فرهنگ رشیدی ).
شایسته و درخور.
(فرهنگ نظام ).
شایگان و سزاوارو لایق و شایسته و مناسب و پسندیده و درخور.
(ناظم الاطباء).
اندرخورد.
ازدر.
درخور.
زدر.
فراخور.
(از شرفنامه ٔ منیری ).
زیبا.
(شرفنامه ٔ منیری ) : کسی را جز از تو نخوانند شاه که شایان تاجی و زیبای گاه .
فردوسی .
سرو را طارم ازرق در و درگاه تو باد کمر جوزا شایان کمرگاه تو باد.
سیدحسن غزنوی .
بدشواریت یار شایان بود به آسانیت خود فراوان بود.
امیرخسرو.
کاشکی از من فراغی حاصل آمدی و کاری را شایان توانمی برد.
(کلیله و دمنه ).
گل که شایان باد بود رسید آمدن وعده داده بود رسید.
محمدبن نصیر.
اینکه کلمه را به معنی بسیار خوب و بسیار اعلی و نظایر آن به کار می برند ، غلط است .
(یادداشت مؤلف ).
|| مخفف شایگان .
هر چیز خوب ، خواه لایق پادشاه باشد و خواه امرا.
(برهان قاطع).
هر چیز خوب که لایق پادشاه و جز آن بود.
(ناظم الاطباء).
|| ممکن .
که در مقابل واجب باشد.
(برهان قاطع).
این کلمه در پارسی باستان ترجمه ٔ لفظ ممکن الوجود است زیرا که واجب را بایست گویند و ممتنع را نابایست خوانند.
(آنندراج ) (انجمن آرا).
ممکن ضد واجب .
(ناظم الاطباء).
|| روا که بعربی جایز گویند.
(برهان قاطع).
روا و جایز و شرعی و موافق شرع و مباح مقابل حرام .
(از ناظم الاطباء).
|| مقدور.
|| حادث و عارض .
|| مفت و رایگان .
(ناظم الاطباء).
اما سه معنی اخیر جای دیگر دیده نشد.<

اسم شایان در فرهنگ لغت معین

شایان
(ص فا.) سزاوار ، شایسته .

اسم شایان در فرهنگ عمید

شایان
شایسته؛ سزاوار؛ لایق؛ درخور.

اسم شایان در فرهنگ فارسی

شایان
شایستن , سزاوار , لایق , درخور , شایاهم میگویند
( صفت ) شایسته لایق سزاوار . یا شایان تامل . سزاوار دقت در خور توجه و تفکر . یا شایان توجه . شایسته دقت .

اسم شایان در اسامی پسرانه و دخترانه

شایان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: سزاوار ، شایسته ، ممکن ، مقدور
شایان دخت
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: دختر شایسته

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا