معنی اسم سیران

سيران :    (در قدیم) گردش و تفرج.

 

 

اسم سیران در لغت نامه دهخدا

سیران. [ س َ ] (ع مص ) سیر کردن. (غیاث ) (آنندراج ). سیر. گردش برای تفرج. (ناظم الاطباء) :
امتناع پیل از سیران بیت
با جد آن پیلبان و بانگ هیت.
مولوی.
چونکه نگذارد سگ آن بانگ سقم
من مهم سیران خود را کی هلم.
مولوی.
خانه ای را کش دریچه ست آن طرف
دارد از سیران یوسف این شرف.
مولوی.
گُه بود افتاده در ره یا حشیش
لایق سیران گاوی یا خریش.
مولوی.
|| رفتار نمودن. (غیاث ) (آنندراج ).
سیران. (ع اِ) ج ِ سور. (دهار) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). باروها.

اسم سیران در فرهنگ فارسی

سیران
( اسم ) سیر گردش

? : که بود افتاده بر ره ریا حشیش لایق سیران گاوی یا خریش . ( مثنوی ) توضیح نیکلسن در تفسیر این بیت سیران را به معنی ( سیر آفاق ) گرفته .
جمع سور
کانی سیران
دهی است از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد

اسم سیران در فرهنگ معین

سیران
(سَ یا س ) [ ازع . ] (اِمص .) گردش .

اسم سیران در فرهنگ فارسی عمید

سیران
گردش و تفرج.

اسم سیران در اسامی پسرانه و دخترانه

سیران
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: سفر، گردش و تفریح
سیرانوش
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sirānuš) (سیر در پهلوی به معنی راضی و خشنود و انوش به معنای جاویدان )، روی هم به معنی خوشنودی و رضایت مندی جاودان – نام دیگر شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا