کاهش شنوایی نوزاد بر اثر صداهای بلند

یک متخصص کودکان با بیان اینکه ایجاد صدای زیاد در نزدیک نوزادان، موجب آسیب شنوایی آنان می شود گفت: گوش دادن به تلویزیون یا موسیقی با صدای بلند در كنار نوزادان، شنوایی آنان را كاهش می دهد.

با اشاره به اينكه سر و صدای زیاد در دوران بارداری باعث کاهش برخی هورمون های مادر می شود گفت: این کاهش هورمنی بر رشد جنین تاثیر گذار است.

کاهش شنوایی نوزاد بر اثر صداهای بلند

وی با اشاره به مطالعات انجام شده گفت: ایجاد صدای زیاد در نزدیک نوزادان، موجب آسیب شنوایی آنان می شود، گوش دادن به تلویزیون یا موسیقی با صدای بلند در كنار نوزادان، شنوایی آنان را كاهش می دهد.ShowImثage.ashx

این متخصص کودکان گفت: گوش نوزاد فقط صداهایی تا شدت ۸۵ دسی‌بل را تحمل می‌كند و صداهای بیش از این، سلول های مویی حساس به صدا را در گوش داخلی نوزاد نابود می كند.

دکتر کوشانفر گفت: آسیبی كه بر اثر صدای بلند در گوش نوزاد ایجاد می شود در اغلب موارد، برگشت ناپذیر است ولی موجب كاهش شنوایی تا اخر عمر در او می شود.

وی یادآور شد: جنین قادر به شنیدن صداها و همچنین پاسخ به آنها می باشد. زنان باردار نبایستی ۱۵ تا ۶۰ روز پس از لقاح و بارداری در معرض سروصدا قرار گیرند.

این متخصص کودکان افزود: در این دوران اندام های اصلی داخلی و سیستم اعصاب مرکزی جنین در حال شکل گیری هستند. با انقباض عروق مادر، اکسیژن و مواد غذایی کمتری به جنین می رسد و احتمال ایجاد آسیب در جنین بیش از هر زمان دیگری است

منبع

ایسنا                                            کاهش شنوایی نوزاد بر اثر صداهای بلند

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا