انتخاب اسم+اسم دختر از حرف ظ

ظریف

نام دخترانه با ریشه عربی

دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان
تلفظ صحیح این اسم: ” Zarif ”
این اسم دخترانه ایرانی تا کنون ۶۸۱ بار مشاهده شده است

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا