معنی نام شرکت کیمیا گران صنعت امیر کبیر (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت کیمیا گران صنعت امیر کبیر (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت کیمیا گران صنعت امیر کبیر (با مسئولیت محدود) – معنی اسم کیمیا گران صنعت امیر کبیر (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی کیمیا گران صنعت امیر کبیر (با مسئولیت محدود) در استان اصفهان قراردارد.

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا