معنی نام شرکت پیام آبزیان اروند(سهامی خاص)

درباره نام شرکت پیام آبزیان اروند(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پیام آبزیان اروند(سهامی خاص) – معنی اسم پیام آبزیان اروند(سهامی خاص) – شرکت بورسی پیام آبزیان اروند(سهامی خاص) در استان خوزستان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا