معنی نام شرکت پرتوافزارلیان (سهامی خاص)

درباره نام شرکت پرتوافزارلیان (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پرتوافزارلیان (سهامی خاص) – معنی اسم پرتوافزارلیان (سهامی خاص) – شرکت بورسی پرتوافزارلیان (سهامی خاص) در استان بوشهر قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا