معنی نام شرکت واکسن فناور پارس(مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت واکسن فناور پارس(مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت واکسن فناور پارس(مسئولیت محدود) – معنی اسم واکسن فناور پارس(مسئولیت محدود) – شرکت بورسی واکسن فناور پارس(مسئولیت محدود) در استان البرز قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا