معنی نام شرکت مهندسی رسا طنین شریف (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت مهندسی رسا طنین شریف (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت مهندسی رسا طنین شریف (با مسئولیت محدود) – معنی اسم مهندسی رسا طنین شریف (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی مهندسی رسا طنین شریف (با مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا