معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ز)


نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ز)

ز
اسمتلفظریشهمعنی
زالzalفارسییکی از شخصیتهای شاهنامه-پدر رستم
زامیادzamiyadفارسینام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
زروانzarvanفارسینام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
زریرzarirفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی
زهیرzahirفارسیاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی (ز)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد