معنی نام شرکت دانش گستران صنعت حمید (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانش گستران صنعت حمید (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۲- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش گستران صنعت حمید (سهامی خاص) – معنی اسم دانش گستران صنعت حمید (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانش گستران صنعت حمید (سهامی خاص) در استان اصفهان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا