معنی نام شرکت تکفام سازان طیف نور (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت تکفام سازان طیف نور (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تکفام سازان طیف نور (با مسئولیت محدود) – معنی اسم تکفام سازان طیف نور (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی تکفام سازان طیف نور (با مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا