معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

ج
اسم تلفظ ریشه معنی
جانیار janiyar فارسی یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
جاوید javid فارسی همیشگی، ابدی
جهان jahan فارسی کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
جمشید jamshid فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
جهانگیر jahangir فارسی فتح کننده جهان
جوانشیر javanshir فارسی نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

 

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(ج)

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (No Ratings Yet)
Loading...

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا