معنی اسم مِهرانگیز

مِهرانگيز :    برانگيزاننده‌ي محبت و دوستي، انگيزنده‌ي شوق و مهر.

 

 

اسم مهرانگیز در لغت نامه دهخدا

مهرانگیز. [ م ِ اَ ] (نف مرکب ) انگیزنده ٔ مهر و محبت. انگیزنده ٔ شوق و دوستی :
گفتی افسانه های مهرانگیز
که کند گرم شهوتان را تیز.
نظامی (هفت پیکر ص ۱۴).
سوی خرگاه راند مرکب تیز
دید پیری چو صبح مهرانگیز.
نظامی.
حکایتهای مهرانگیز میگفت
که بر بانگ حکایت خوش توان خفت.
نظامی.

اسم مهرانگیز در فرهنگ فارسی عمید

مهرانگیز
برانگیزندۀ مهرومحبت.

اسم مهرانگیز در اسامی پسرانه و دخترانه

مهرانگیز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehr angiz) برانگیزاننده ی محبت و دوستی، انگیزنده ی شوق و مهر – برانگیزاننده محبت و دوستی

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا