روانشناسی اسم پِژمان ( نام پِژمان چه رنگیه؟ )

پژمان

روانشناسی اسم پِژمان ( نام پِژمان چه رنگیه؟ )

پژمان

معنی:پژمرده . افسرده . غمناک . غمنده . غمگین . مغموم . ازغم فروپژمرده

رنگ اسم: زرد

خصوصیات رنگ:

رنگ زرد از یک سو برشادمانی و خوشبختی دلالت دارد و از سوی دیگر بر ترس و فریبکاری . اگر می گویند کسیبه رنگ زرد است یعنی اینکه ترسو می باشد. بنابراین این رنگ یک مفهوم منفی در بعضیاز فرهنگها دارد.
رنگ زرد جهت سوگواریدر مصر به کار برده می شود.هنرمندان قرون وسطی از لباس زرد برای نشان مرگ استفادهمی کردند. هنوز هم رنگ زرد در ژاپن نشانه شجاعت، در هند نشانه تاجر و تجارت و نیزنشانه صلح می باشد.
طی سالیان جنگ ،زنانی که منتظر بازگشت همسرانشان از جنگ بودند از روبانهای زرد به نشانه امیدواریاستفاده می کردند. امروز این روبانهای زرد برای خوشامدگویی به کسی که دوستش دارند در خانه ها به کار برده می شود

روانشناسی اسم پِژمان ( نام پِژمان چه رنگیه؟ )

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا