روانشناسی اسم پَردیس ( نام پَردیس چه رنگیه؟ )

پردیس

روانشناسی اسم پَردیس ( نام پَردیس چه رنگیه؟ )

پردیس

معنی:۱- (= فردوس)، بهشت؛ ۲- (در قديم) (در ساختمان) فضاي سبز و گل كاري شده‌ي اطراف ساختمان

رنگ اسم: ابی

خصوصیات رنگ:

این رنگ به معنای اعتماد، راست‌گویی و تعهد است. آرام و باوقار است و به دنبال خودنمایی نیست. از برخورد مستقیم پرهیز می‌کند و دوست دارد کارها را به روشی که خود می‌پسندد انجام دهد.

از دید روانشناسی رنگ آبی رنگ قابل اعتماد بودن و مسئولیت پذیر بودن است. این رنگ نشانه اعتماد به نفس و قدرت درونی فرد است. شما می‌توانید به این رنگ در به کنترل گرفتن شرایط و انجام کار درست در شرایط سخت اعتماد کنید

روانشناسی اسم پَردیس ( نام پَردیس چه رنگیه؟ )

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا