روانشناسی اسم سیروان +( رنگ نام سیروان)

سیروان

روانشناسی اسم سیروان +( رنگ نام سیروان)

سیروان

معنی : توانمند / کسی که به تنهایی از پس مشکلات بر میآید / اسم کُردی به معنی سه رود (سه روان) / در کردی به رود روان می گویند / نام رودخانه ای بزرگ در اورامان مریوان / نام شهرستانی در استان ایلام

رنگ اسم : آبی

خصوصیات رنگ:

به احتمال قوی،دیگران شما را شخصی بدون تعارف و غیر تشریفاتی می دانند و شاید هم به همین دلیل برایشان جالب توجّه هستید.آزادی برایتان ارزش زیادی دارد و هرگز نمی توانید در محیطی کار کنید که به شما تحکم می شود و یا زیر نظر قرار دارید.اگر این همه دنبال تنوبع هستید،به این دلیل است که اعتقاد زیادی به حقیقت دارید و برای همین زندگی با تمام مشکلات و سختی هایش برای شما ارزشی فوق العادّه دارد.

روانشناسی اسم سیروان +( رنگ نام سیروان)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا