روانشناسی اسم جهان ‌آفرین ( نام جهان ‌آفرین چه رنگیه؟ )

جهان افرین

روانشناسی اسم جهان ‌آفرین ( نام جهان ‌آفرین چه رنگیه؟ )

جهان افرین

معنی : جهان یعنی بزرگ ارزشمند / آفرين: ۱- تحسين، ستايش، مدح، شكر، سپاس، تهنيت، تبريك؛ ۲- نوايي در موسيقي؛ ۳- (در قديم) درخواست و التماس از درگاه خداوند، دعا؛ ۴- (در قديم) آفرينش

ریشه : ایرانی

رنگ اسم : ابی اسمانی

خصوصیات رنگ:

آبی ها مراقب ترین، تقویت کننده ترین و حمایت گرترین شخصیت ها هستند. آنها با قلب و عاطفه شان زندگی می کنند. هدف زندگی آنها، کمک و دوست داشتن دیگران است. آنها به بشریت می آموزند که بی عشق، هیچ چیز مفهوم ندارد. آبی ها در این سیاره، برای خدمتگزاری به بشریت آمده اند. آبی درستکار، به بشریت، سر سپردگی، ایثار، از خود گذشتگی و ارزش های والا عرضه می دارد.
آبی ها دوستانه و مهربان هستند. آنها برای آرامش قلب گشاده شان احتیاج دارند تا اوقات زیادی را برای خود داشته باشند. انگیزه آنان خدمت رسانی و کمک به دیگران و ابراز عشق و محبت است. آنها ایده ها و اندیشه هاشان را بیشتر بر اساس احساس و فطرت پردازش می کنند، تا از دیدگاه ذهنشان. بنابراین ممکن است در مباحث هوشمندانه، احساس کنند که در آن موضع حاضر نیستند.

روانشناسی اسم جهان ‌آفرین ( نام جهان ‌آفرین چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا