روانشناسی اسم امیراردلان ( نام امیراردلان چه رنگیه؟ )

امیر اردلان

روانشناسی اسم امیراردلان ( نام امیراردلان چه رنگیه؟ )

امیر اردلان

معنی: از نام‌هاي مركب؛ ۲- (به تعبيري) امير سرزمين مقدس و پاك.

ریشه: عربی و فارس

رنگ اسم:خاکستری

خصوصیات رنگ:

رنگی است خنثی نه تاثیر مثبت دارد نه منفی ، نه هیجان گراست نه آرامش بخش . هر رنگی کنار خاکستری زیباست .برای نمایش دادن شخصیتی پخته و با تجربه مورد استفاده قرار میگیرد .پوشنده را فردی آزاده بدون وابستگی های دنیوی نشان میدهد و البته همه چیز هم بر وفق مراد او نیست .افراد با رتبه های بالا به سوی این رنگ جلب میشوند .کمی رنگ تملق و چاپلوسی را با ظرافت بسیار به همراه دارد . در کنار هر رنگی قرار بگیرد خصلت همان رنگ را به خود می گیرد.

روانشناسی اسم امیراردلان ( نام امیراردلان چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا