معنی اسم نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

خ
اسمتلفظریشهمعنی
خدادادkhodadadفارسیعطا شده از سوی خداوند
خسروkhosroفارسیپادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانی
خشایارkhashayarفارسیتغییر یافته خشایارش – مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر – شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
خسروپرویزkhosro parvizفارسینام یکی از پادشاهان ساسانی

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد