روانشناسی اسم احمد +( رنگ نام احمد)

احمد

روانشناسی اسم احمد +( رنگ نام احمد)

احمد

معنی: بسیار ستوده ، یکی از نامهای پیامبر(ص)

رنگ اسم : ابی

خصوصیات رنگ :
معنای اعتماد، راست‌گویی و تعهد است. آرام و باوقار است و به دنبال خودنمایی نیست. از برخورد مستقیم پرهیز می‌کند و دوست دارد کارها را به روشی که خود می‌پسندد انجام دهد.

از دید روانشناسی رنگ آبی رنگ قابل اعتماد بودن و مسئولیت پذیر بودن است. این رنگ نشانه اعتماد به نفس و قدرت درونی فرد است. شما می‌توانید به این رنگ در به کنترل گرفتن شرایط و انجام کار درست در شرایط سخت اعتماد کنید. شاید به این خاطر است که این رنگ یکی از رنگ‌هایی است که در مصاحبه شغلی باید بپوشید.
روانشناسی اسم احمد +( رنگ نام احمد)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا