انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۱۸

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۱۸ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۱۸ را در زیر مشاهده کنید:

 • بیاره : بیاره: نام روستایی(نگارش کردی 
 • بیان : بیان: سخن وگفتار، شرح و توضیح 
 • بیباک : بیباک: با جرأت(نگارش کردی 
 • بیتا : بیتا: بی همتا. یکتا، بی مانند، بی مثال، بی نظیر(نگارش کردی 
 • بیتاوان : بیتاوان: بی گناة(نگارش کردی 
 • بیتخش : بیتخش: نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زندگی می کرده و نامش در کتیبه کعبه زرتشت آمده است 
 • بیتک : بیتک: نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش 
 • بیرام : بیرام: بایرام 
 • بیرشاد : بیرشاد: یادمان خوشحالی(نگارش کردی 
 • بیرگا : بیرگا: یادگه. بیرگه. یادگه(نگارش کردی 
 • بیرور : بیرور: متفکر(نگارش کردی 
 • بیزار : بیزار: کسی که ‏از اعمال زشت پرهیز کند (نگارش کردی 
 • بیساران : بیساران: بی سرها، بی دلیل قتل‏عام شدةها ، نام روستایی نزدیک سنندج (نگارش کردی 
 • بیستون : بیستون: محل عبادت خدا ، خانه ‏یا کاخی کةدرآن ستون نباشد ، محل و کوهی سنگی نزدیک کرمانشاه ‏که ‏فرهاد برای رساندن جوی شیر تا قصر شیرین مأمور به تراشیدن آن شد.(نگارش کرد
 • بیکس : بیکس: تنها و بدون حامی (نگارش کردی 
 • بیلاش : بیلاش: مفقود الاثر. (نگارش کردی 
 • بینر : بینر: بیننده(نگارش کردی 
 • بیورد : بیورد: نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه 
 • بیورزاد : بیورزاد: نام سپهسالاری در زمان اشکانیان 
 • بردیس : بردیس: (به کسر ب ) مرد مغرور 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا