معنی نام شرکت ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس (مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس (مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۱- انرژی های نو فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس (مسئولیت محدود) – معنی اسم ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس (مسئولیت محدود) – شرکت بورسی ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس (مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا