معنی نام شرکت دانش بنیان دانش زای سلامت (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت دانش بنیان دانش زای سلامت (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان دانش زای سلامت (با مسئولیت محدود) – معنی اسم دانش بنیان دانش زای سلامت (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی دانش بنیان دانش زای سلامت (با مسئولیت محدود) در استان سمنان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا