معنی نام شرکت دانش بنیان ابر سازندگان شاهوار (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانش بنیان ابر سازندگان شاهوار (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان ابر سازندگان شاهوار (سهامی خاص) – معنی اسم دانش بنیان ابر سازندگان شاهوار (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانش بنیان ابر سازندگان شاهوار (سهامی خاص) در استان سمنان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا