معنی نام شرکت دانشگاهی سامانه های نوین الکترونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانشگاهی سامانه های نوین الکترونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانشگاهی سامانه های نوین الکترونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (سهامی خاص) – معنی اسم دانشگاهی سامانه های نوین الکترونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانشگاهی سامانه های نوین الکترونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا