معنی نام شرکت دارو زیست فناور کمال (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دارو زیست فناور کمال (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دارو زیست فناور کمال (سهامی خاص) – معنی اسم دارو زیست فناور کمال (سهامی خاص) – شرکت بورسی دارو زیست فناور کمال (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا