معنی نام شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر(سهامی خاص)

درباره نام شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر(سهامی خاص) – معنی اسم توسعه الکترونیک فرخ مهر(سهامی خاص) – شرکت بورسی توسعه الکترونیک فرخ مهر(سهامی خاص) در استان يزد قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا