احداث مراکز درمانی ناباروری

  جهت درمان ناباروری مراکز درمانی جدیدی احداث

احداث مراکز درمانی ناباروری

برای درمان ناباروری مراکز درمانی جدیدی احداث شده است اند که می توانند ا زوجین نابارور در مناطق متفاوت کشور حمایت کنند، خدمات این مراکز درمانی با تعرفه دولتی بوده و جهت کمک به درمان ناباروری زوجین از پرسنل متخصص در این زمینه استفاده شده است است . در ادامه به معرفی استان های مختلفی که این مراکز وجود دارند خواهیم پرداخت.

احداث مراکز درمانی ناباروری

۱۵مرکز درمان ناباروری ART، یک بخش آندرولوژی و یک مرکز جامع حفظ باروری در جهت برنامه طرح تحول سلامت و سیاست های تازه جمعیتی با حضور وزیر بهداشت و به طور همزمان در ۱۴ استان کشور به بهره برداری رسید.

یکی از اهداف برنامه تحول سلامت علاوه بر حمایت از زوجین نابارور ، زیاد کردن دسترسی مردم به مراکز درمان ناباروری دولتی در مناطق محروم بود که در ابتدای طرح این مراکز ۲۴ مورد بود و تا آخر دولت یازدهم ۱۵ مرکز دیگر به بهره برداری می رسند که این مراکز جهت جمعیت تحت پوشش حدود ۱۸ میلیون نفر در ۱۰ استان (به غیر از استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ) است.

بنابراین گزارش قبل از شروع طرح تحول سلامت ۶۲ مرکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری شخصی و دولتی وجود داشت که از این تعداد ۲۴ مرکز وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بود که ۹ مورد آن آموزشی هستند و ۳۸ مرکز نیز شخصی بودند.

  جهت درمان ناباروری مراکز درمانی جدیدی احداث

طبق بررسی های انجام شده است ۱۸ درصد ارائه خدمات ناباروری به وسیله مراکز دولتی و ۸۲ درصد نیز در مراکز شخصی ارائه می شده است است.

با افتتاح ۱۵ مرکز تازه درمان ناباروری در کشور که با حضور وزیر بهداشت در استان البرز و همزمان در استانهای قم، فسا، بیرجند، سبزوار، اراک، اردبیل، گراش، جهرم، زاهدان، گلستان، شیراز، شهرکرد و پایتخت کشور عزیزمان ایران افتتاح شد، شاهد رشد ۶۱ درصدی مراکز درمان ناباروری در کشور خواهیم بود.

تسنیم

واژه های کلیدی: درمان ناباروری | ناباروری | بهداشت | برنامه | سلامت | ایران | درمانی | خدمات ناباروری

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا