نوزادان آلوده به ویروس زیکا در معرض تشنج

ویروس زیکا چیست؟ خیلی باید مراقب نوزادانی که به این بیماری دچار هستند، باشید. محققان با تحقیقاتی که بر روی این بیماری انجام دادند، به این نتیج

نوزادان آلوده به ویروس زیکا در معرض تشنج

ویروس زیکا چیست؟ خیلی باید مراقب نوزادانی که به این بیماری دچار هستند، باشید. محققان با تحقیقاتی که بر روی این بیماری انجام دادند، به این نتیجه دست پیدا کرده اند که این دسته از نوزادان نه تنها دارای نارسایی مادرزادی هستند بلکه احتمال خطر تشنج در انها هم زیاد کردن میابد.

نوزادان آلوده به ویروس زیکا در معرض تشنج

کارشناسان مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا هشدار دادند: ویروس زیکا می تواند موجب تشنج در نوزادان شود.

محققان آمریکایی اظهار داشتند: از میان ۴۸ نوزاد برزیلی آلوده به ویروس زیکا ۵۰ درصد آنان دچار تشنج شده است اند.

ویروس زیکا و تاثیرات مخرب آن زمانی ظاهر می شود که زنان باردار آلوده می شوند. در این شرایط ویروس زیکا نوزاد را دچار نارسایی های مادرزادی عصب شناختی همچون میکروسفالی می کند. هزاران مورد از مبتلا شدن به میکروسفالی در آمریکای جنوبی به خصوص برزیل گزارش شده است است.

به گزارش هلث دی نیوز، محققان اظهار داشتند: تشخیص زودهنگام نوزادان آلوده به ویروس زیکا مهم است و ممکن است بعضی از پیامدهای مخرب مرتبط با تاخیر در فرآیند رشد را کم کردن دهد.

ویروس زیکا چیست؟ خیلی باید مراقب نوزادانی که به این بیماری دچار هستند، باشید. محققان با تحقیقاتی که بر روی این بیماری انجام دادند، به این نتیج

ایسنا

واژه های کلیدی: نوزاد | ویروس | محققان | نوزادان | محققان آمریکایی | تشنج در نوزاد آلوده به ویروس زیکا | تشنج در نوزادان | نوزاد آلوده به ویروس زیکا

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا