معنی اسم ALABA

Given Name ALABA
GENDER: Feminine
USAGE: Western African, Yoruba
Meaning & History
Means “second child after twins” in Yoruba.

با توجه به نام آلابا
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: غرب آفریقا، یوروبا
معنی و تاریخچه
به معنی “فرزند دوم بعد از دوقلوها” در یوروبا.

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا