معنی اسم AGAMEMNON

Given Name AGAMEMNON
GENDER: Masculine
USAGE: Greek Mythology
OTHER SCRIPTS: Αγαμεμνων (Ancient Greek)
PRONOUNCED: ag-ə-MEM-nahn (English) [key]
Meaning & History
Possibly meaning “very steadfast” in Greek. In Greek mythology he was the brother of Menelaus. He led the Greek expedition to Troy to recover his brother’s wife Helen. After the Trojan War Agamemnon was killed by his wife Clytemnestra

.با توجه به نام آگاممنون
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: اساطیر یونانی
اسکریپت های دیگر: Αγαμεμνων (یونان باستان)
تلفظ شده: AG-ə-MEM-از nahn (انگلیسی) [کلید]
معنی و تاریخچه
احتمالا به معنی “بسیار ثابت قدم” در یونانی. در اساطیر یونانی او برادر منلائوس بود. او به رهبری سفر یونانی به تروی برای بازیابی همسر برادر هلن. پس از جنگ تروآ آگاممنون توسط همسرش کلوتایمنسترا کشته شد.

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا