معنی اسم ACHAAB

Given Name ACHAAB
GENDER: Masculine
USAGE: Biblical Greek
OTHER SCRIPTS: Αχααβ (Ancient Greek)
Meaning & History
Biblical Greek form of AHAB.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Ahab (Biblical), ‘Ach’av (Biblical Hebrew), Achab, Ahab (Biblical Latin

)با توجه به نام ACHAAB
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: کتاب مقدس یونانی
اسکریپت های دیگر: Αχααβ (یونان باستان)
معنی و تاریخچه
شکل یونانی کتاب مقدس نام AHAB.Expand ها
زبانهای دیگر: اخاب (کتاب مقدس)، ‘Ach’av (کتاب مقدس عبری)، اخاب، اخاب (کتاب مقدس لاتین)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا