معنی اسم پيشرو

پيشرو : ۱- آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام؛ ۲- (به مجاز) رهبر، پیشوا، مقتدا، ۳- آن که جلوتر از دیگران یا پیشاپیش آنان حرکت میکند، طلایه دار؛ ۴- پیش رونده.

دانلود

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا